Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Галерия

Варна 2017г »

16 изображения

Компютърна графика »

14 изображения

Компютърно проектиране и десениране на тъкани »

13 изображения

Пловдив 2012г »

28 изображения

Пловдив 2013г »

10 изображения

Пловдив 2014г »

29 изображения

Пловдив 2015г »

29 изображения

Пловдив 2017г »

42 изображения

Пловдив 2018г »

27 изображения

десени »

34 изображения

модели »

96 изображения

пано »

16 изображенияВидео

ПГТО “Добри Желязков” – гр. Сливен

Национална Асоциация на Училищата по Мода