Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

За нас

ПГТО “Добри Желязков”- Сливен е професионална гимназия с държавно финансиране.

Първото професионално училище на Балканския полуостров е създадено през 1883г. в гр. Сливен - център на текстилната промишленост. Училището предоставя на учениците богата материално-техническа база от специализирани кабинети, работилници по всички специалности, компютърни зали със съвременна компютърна техника, професионален софтуер и интернет, фризьорски салон, комфортна и уютна училищна среда, физкултурни площадки и висококвалифицирани преподаватели.

Гимназията осигурява:

 • високо ниво на подготовка по професии с бъдеще;
 • обучение по моден дизайн;
 • обучение по компютърно проектиране и десениране на изделията;
 • обучение по основни текстилни професии;
 • добра езикова подготовка;
 • практически опит във водещи фирми у нас;
 • овладяване на модерни технологии в текстилната индустрия.

Списък на педагогическия и непедагогически персонал на ПГТО “Д.Желязков” – Сливен 2019 / 2020 г.

Колектив ПГТО Добри Желязков - Сливен
 1. инж. Даниела Костова Караманова
 2. Здравка Драганова Дачева
 3. Ивелина Иванова Станева
 4. Росица Веселинова Перендибазова
 5. Росица Андреева Атанасова
 6. инж.Стоянка Денева Чиликова
 7. Зорка Николова Желязкова
 8. Драгомира Желязкова Владева - Неделчева
 9. Тамара Миндова Павлова
 10. инж. Мануела Николаева Павлова
 11. Майя Динкова Игнатова
 12. Петя Иванова Пръчонска – Георгиева
 13. Мирослав Ненчев Иванов
 14. инж. Мария Константинова Бояджиева
 15. Цветан Иванов Цонков
 16. Стефан Петров Стайков
 17. Валентин Костов Петров
 18. инж. Лъчезар Генов Василев
 19. инж. Иван Койчев Господинов
 20. инж. Ташка Иванова Колева
 21. инж. Антоанета Иванова Колева
 22. инж. Станимира Нойкова Димитрова
 23. Райка Ганева Йовчева
 24. Антония Добромирова Дерменджиева
 25. Веселина Тодорова Кръстева
 26. Кремена Ганева Георгиева

Служители

 1. Стоянка Петрова Младенова
 2. Мария Станева Димитрова
 3. Минка Николова Събева
 4. Радостина Темелкова Маринова
 5. инж. Михаил Киров Михайлов
 6. Стоянка Петкова Радева
 7. Даниела Добринова Неделчева