Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

За нас

ПГТО “Добри Желязков”- Сливен е професионална гимназия с държавно финансиране.

Първото професионално училище на Балканския полуостров е създадено през 1883г. в гр. Сливен - център на текстилната промишленост. Училището предоставя на учениците богата материално-техническа база от специализирани кабинети, работилници по всички специалности, компютърни зали със съвременна компютърна техника, професионален софтуер и интернет, фризьорски салон, комфортна и уютна училищна среда, физкултурни площадки и висококвалифицирани преподаватели.

Гимназията осигурява:

 • високо ниво на подготовка по професии с бъдеще;
 • обучение по моден дизайн;
 • обучение по компютърно проектиране и десениране на изделията;
 • обучение по основни текстилни професии;
 • добра езикова подготовка;
 • практически опит във водещи фирми у нас;
 • овладяване на модерни технологии в текстилната индустрия.

Списък на учителите при ПГТО "Д. Желязков" – Сливен 2016 / 2017 г.

Колектив ПГТО Добри Желязков - Сливен
 1. инж. Даниела Костова Караманова
 2. Петя Иванова Йорданова
 3. Здравка Драганова Дачева
 4. Василка Георгиева Къчева
 5. инж.Стоянка Денева Чиликова
 6. Любомир Иванов Душанов
 7. инж. Мануела Николаева Павлова
 8. Тамара Миндова Павлова
 9. Валентин Костов Петров
 10. инж. Лъчезар Генов Василев
 11. инж. Иван Койчев Господинов
 12. инж. Живко Парушев Парушев
 13. Цветан Иванов Цонков
 14. инж. Мария Константинова Бояджиева
 15. Ивайло Симеонов Славов
 16. Цветан Жечев Митев
 17. Стела Анастасова Кирякова
 18. инж. Ташка Иванова Колева
 19. Кремена Ганева Георгиева
 20. Драгомира Желязкова Владева - Неделчева

Служители

 1. Стоянка Петрова Младенова
 2. Мария Станева Димитрова
 3. Минка Николова Събева
 4. Радостина Темелкова Маринова
 5. инж. Михаил Киров Михайлов