Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Информация за ученици

PDF - Portable Document Format [496 KB]
PDF - Portable Document Format [5.30 MB]
PDF - Portable Document Format [8.83 MB]

Информация за стипендии

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ:

ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

ВАЖНИ ДАТИ:

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 21.05.2018 ГОДИНА – НАЧАЛО 08.00 Ч.

ВТОРИ ДЗИ – 23.05.2018 ГОД. – НАЧАЛО 08.00 Ч.

ДЗИ ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА 29.05. – 01.06.18 ГОД.

ГРАФИК ПО ДЕЙНОСТТИТЕ:

  1. 1.    ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – 05.03.2018 г. – 16.03.2018г.
  2. 2.    ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – до 18.05.2018 г.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 28.08.2018 ГОДИНА – НАЧАЛО 08.00 Ч.

ВТОРИ ДЗИ – 29.08.2018 ГОД. – НАЧАЛО 08.00 Ч.

ДЗИ ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА 30.08. – 05.09.18 ГОД.

ГРАФИК ПО ДЕЙНОСТТИТЕ:

  1. 1.    ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.
  2. 2.    ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – до 24.08.2018 г.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ТЕОРИЯ

СЕСИЯ ЯНУАРИ – 25.01.2018 Г.

СЕСИЯ ЮНИ – ЮЛИ

Втора степен – 06.06.2018г.

Трета степен – 06.06.2018 Г.

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ – 11.09.2018 Г.

НАЧАЛО НА ИЗПИТА – 08.00 Ч.

ПРАКТИКА

СЕСИЯ ЯНУАРИ

ВТОРА СТЕПЕН - 29 И 30..01.2018Г

ТРЕТА СТЕПЕН – 29, 30 И 31.01.2018 Г.

Заявления се подават до 22.12.2017 год.

 

СЕСИЯ ЮНИ – ЮЛИ

ВТОРА СТЕПЕН – 01 и 04.06.2018 г. за всички специалности/

ТРЕТА СТЕПЕН – 31.05.,01 и 04 юни 2018 г. /за специалност „Моден дизайн“ – 12 а клас І гр и „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия“ – 12 а клас ІІ група – дневна и СФО

ТРЕТА СТЕПЕН – 12 клас 28, 29 и 30 май 2018 г. /за специалност „Текстилен техник – апретурно производство“ –СФО и  специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“  - СФО

Заявления се подават до 09.05.2018год.

 

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

ВТОРА СТЕПЕН – 12 и 13.09.2018 г.

ТРЕТА СТЕПЕН – 12, 13 и 14.09.2018 г.

Заявления се подават до 31.08.2018 год.

НАЧАЛО НА ИЗПИТА – 08.00 Ч.