Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Информация за ученици

PDF - Portable Document Format [8.83 MB]

Информация за стипендии

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ:

ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

ВАЖНИ ДАТИ:

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 19.05.2017 ГОДИНА – НАЧАЛО 08.00 Ч.

ВТОРИ ДЗИ – 22.05.2017 ГОД. – НАЧАЛО 08.00 Ч.

ДЗИ ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА 26.05. – 02.06.17 ГОД.

ГРАФИК ПО ДЕЙНОСТТИТЕ:

  1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – 06.03.2017 г. – 17.03.2017г.

  2. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – до 18.05.2017 г.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 28.08.2017 ГОДИНА – НАЧАЛО 08.00 Ч.

ВТОРИ ДЗИ – 29.08.2017 ГОД. – НАЧАЛО 08.00 Ч.

ДЗИ ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА 30.08. – 05.09.17 ГОД.

ГРАФИК ПО ДЕЙНОСТТИТЕ:

  1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – 03.07.2017 г. – 14.07.2017 г.

  2. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – до 05.08.2017 г.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ТЕОРИЯ

СЕСИЯ ЯНУАРИ – 26.01.2017 Г.

СЕСИЯ ЮНИ – ЮЛИ

Втора степен – 06.06.2017г.

Трета степен – 09.06.2017 Г.

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ – 08.09.2017 Г.

НАЧАЛО НА ИЗПИТА – 08.00 Ч.

ПРАКТИКА

СЕСИЯ ЯНУАРИ

ВТОРА СТЕПЕН - 19 И 20..01.2017Г

ТРЕТА СТЕПЕН – 23, 24 И 25.01.2017 Г.

Заявления се подават до 23.12.2016 год.

 

СЕСИЯ ЮНИ – ЮЛИ

ВТОРА СТЕПЕН – 01 и 02.06.2017 г.за всички специалности/

ТРЕТА СТЕПЕН – 31.05.,01 и 02 юни 2017 г. /за специалност „Моден дизайн“ – 12 а клас и „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ – 12 б клас І група – дневна и СФО

ТРЕТА СТЕПЕН – 12 б клас ІІ група 05, 06 и 07 юни 2016 г. /за специалност „Текстилен техник – предачно производство“ – дневна и СФО

Заявления се подават до 10.05.2017год.

 

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

ВТОРА СТЕПЕН – 11 и 12.09.2017 г.

ТРЕТА СТЕПЕН – 11,12 и 13.09.2017 г.

Заявления се подават до 01.09.2017 год.

НАЧАЛО НА ИЗПИТА – 08.00 Ч.

 

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

 

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна ваканция
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция за І-ХІ клас

 

04.02.2017 г - 06.02.2017 г. вкл. – зимна ваканция за ХІІ клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

 

 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 

07.11.2016 г. – провеждане на избори за Президент

 

22.03.2017 г. – празник на гимназията

 

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 

25.05.2017 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

 

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

 

09.02.2017 г. – за І – ХІ клас

 

-7.02.2017 г. – за ХІІ клас

 

 

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

 

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )