Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Информация за ученици

RAR - WinRar archive [6.38 MB]
RAR - WinRar archive [167 KB]
PDF - Portable Document Format [1.71 MB]
PDF - Portable Document Format [424 KB]

Информация за стипендии

PDF - Portable Document Format [129 KB]