Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Текстилната промишленост в Сливен

Сливен – люлка на текстилната промишленост
  • Края на ХVІІІ – началото на ХІХ век вълнено-текстилното проризводство в Сливен добива широка известност в пределите на Европа;
  • 1834 г. Добри Желязков ( Фабрикаджията ) започва фабрично производство на текстил в родния си град Сливен;
  • 1895 г. В Сливен съществуват 15 големи фабрики, от които 11 за текстил;
  • 1906 / 1911 г. Машинният парк на текстилната промишленост в град Сливен е оборудван със съвременни машини, заменили дървените станове;
  • 1920 / 1944 г. След Първата световна война се налага преустройство на текстилната промишленост в Сливен за нуждите на българския пазар;
  • 1944 / 1990 г. Сливенската текстилна промишленост и нейния 150 – годишен юбилей през 1984 г.;
  • Съвремие: Текстилната промишленост в Сливен пряко свързана с глобализацията, кадровия потенциал и социалните грижи: „Миролио”; „Декотекс” и др. Училището осъществява пряка дейност с ЕАД „Миролио”, „Роже Ван ден Берхе – ЕАД”.