Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Контакти

гр. Сливен,
пл. Стоил Войвода № 1


директор: 044/ 62 35 50;
пом. директор: 044/ 62 33 97;
гл. счетоводител: 044/ 62 35 51
техн. секретар: 044/ 62 41 23

email: pgto_1883@abv.bg