Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Награди

Традиция в гимназията са:

  • Състезания по професии.
  • Ревю-спектакли с облекла изработени от ученици.
  • Изложби с рисунки и скици в училището и в изложбени зали.

През годините ученици от гимназията са печелили множество състезания и са представяли достойно училището.

Постижение на ученици от гимназията е бронзов медал от Третата панорама на професионалното образование във Варна през 2011година.Грамоти