Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Поход до местност "Абланово"

На 31 Март 2012 год. клуб "Скаутски здравен лагер" организира поход до местност "Абланово"
На 7, 8 и 9 Април 2012 год. клуб "Карате" ще проведе в национален парк "Сините Камъни" традиционни практики.