Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

На 17 октомври 2012 година / сряда / от 17.30 часа ще се проведе родителска среща.

Директор: инж. Д. Караманова