Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Отново е 15 септември!

Отново сме на училище!
Да си пожелаем здрава, успешна и ползотворна Нова учебна година!
Нека носим науката и мъдростта в сърцата си, защото всичко започва от знанието!
Екипът на ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен каза „На добър час“ на своите възпитаници на тържественото откриване на Новата 2015-2016 учебна година, на което от Регионален инспекторат по образованието – гр. Сливен присъства старши експерт по математика, информатика и информационни технологии г-н Димитър Назъров.