Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Родителска среща

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява родителите на учениците от гимназията, че на 15 октомври 2015 година /четвъртък/ от 17.00 часа ще се проведе родителска среща.
На родителската среща ще присъстват:
Г-н Петър Малинов – регионален координатор на ЦМДТ„Амалипе“
Г-н Енчо Каракашев – обучаващ ученици курс „Фризьорство“
Присъствието е желателно!