Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

15 октомври – Международен ден на Белия бастун

Във връзка с 15 октомври – Международен ден на Белия бастун доброволци от клуб „Вяра, Надежда, Любов“ към БМЧК – Сливен при ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен посетиха Център за незрящи хора гр. Сливен.
Обществото, в по-голямата си част, не познава моделите за общуване с невиждащия човек.
Доброволците се запознаха с правила, улесняващи комуникацията и изграждането на доверие. Запознаха се с историята и езика на белия бастун, както с азбуката и уредите, които съществуват и се употребяват от хората без зрение.
Разбраха, че в гр. Сливен има 30 човека, които са глухонеми. Докоснаха се до живота и света, на хората без зрение.
За инициативата, нашите възпитаници подготвиха и изнесоха рецитал от притчи.
Потребителите от центъра бяха гостоприемни и благодарни за вниманието и отношението, което получиха.
Ние всеки ден трябва да приемаме различните и да живеем заедно!!!