Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Информация за стипендии

Заповед РД-09-107 можете да намерите в прикачения файл

Файлове към новината

Заповед РД-09-107