Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Честване в Музея на текстилната индустрия

На 23 октомври 2015 година в Музея на текстилната индустрия – град Сливен се честваха 150 години от кончината на Добри Желязков и 120 години от създаването на Българската търговско-промишлена палата. В честването взеха участие председателите на търговско-промишлената палата в страната и града; представител на Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. София; представители на бизнеса.
Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен беше представена от г-жа Здравка Дачева – ПДУД, инж. Живко Парушев и инж. Лъчезар Василев – старши учители в гимназията по професионална подготовка.
Презентацията на гимназията запозна участниците в конференцията с историята на училището; обучението на учениците в пряка производствена среда и участието им в проекти във фирмите „Е. Миролио“ ЕАД – гр. Сливен, фирма „Роси – Ник“ ЕООД - гр. Сливен и ТПК „Съединение“ – гр. Сливен