Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Родителска среща

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява родителите на учениците от гимназията, че на 11ноември 2015 година /сряда/ от 17.00 часа ще се проведе родителска среща.
Присъствието е задължително!