Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Регионална среща на клубовете „Млади Възрожденци“

На 16 ноември 2015 година се проведе втора Регионална среща на клубовете „Млади Възрожденци“ от област Сливен в зала „Васил Левски“ гр. Сливен