Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Час на класа с председателят на Местната комисия за борба с трафик на хора

На 24 ноември 2015 година председателят на Местната комисия за борба с трафик на хора В. Друмев проведе Час на класа с ученици от 10 б и 10 а клас.
Под формата на дискусия учениците обсъждаха различните начини на трафикиране и форми на експлоатация. Запознаха се с два филмови материала. Споделиха, че информацията е полезна и интересна.