Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Професиографска панорама на образованието

В центъра за Кариерно ориентиране – гр. Сливен на 24 ноември 2015 година, се проведе професиографска панорама на образованието.
Нашите ученички Зюмбюла Йовчева – 11 а клас, Станка Йорданова – 9 а клас и Лия Стефанова - 9 а клас представиха достойно училището ни пред присъстващите 7-мо класници и 8-мо класници.
Зюмбюла Йовчева представи пред аудиторията училищната презентация, специалностите и проектите, по които се обучават учениците. Запозна присъстващите с част от училищните инициативи.
Станка Йорданова и Лия Стефанова дефилираха пред публиката и представиха модели изработени от ученици от специалност „Моден дизайн“
Девойките бяха отличени с грамоти и подаръци за успешното си представяне.