Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ден на толерантността

Програма с различни инициативи, включваше провеждането на „Ден на толерантността“ в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен.
Ученическите инициативи преминаха под надслов „толерантност и между културен диалог“.
Обособен бе тематичен кът във фоайето на първи етаж.
Програмата в залата включваше песен и театрална интерпретация „Приказка за чувствата“.
Всеки в училището този ден получи значка-усмивка и химикал-закупени и предоставени от МКБППМН – гр. Сливен.