Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

Световният ден за борба срещу ХИВ/СПИН бе отбелязан в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен.
В залата на училището под формата на телевизионно предаване учениците бяха запознати с последните данни, относно разпространяването и последиците от неизличимата болест.
Кампанията бе информативна и позитивна.