Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Състезанието по четене

На 18.12 2015 година в ПГТО "Д. Желязков"се проведе награждаването на участвалите ученици в състезанието по четене.Ръководството на училището Ви пожелава още много бъдещи успехи и да запазите обичта към културата, книгите и четенето!