Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Обучение на Родителския клуб към гимназията

На 14.12 2015 година в ПГТО "Добри Желязков" се проведе обучение на Родителския клуб към гимназията като част от дейностите по проект "Всеки ученик ще бъде отличник" 2015-2016 година, реализиран съвместно с ЦМЕДТ "Амалипе".