Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Среща между учениците на гимназията и г-н Петър Малинов

На 30.11.2015 година в залата на гимназията се проведе среща между учениците на гимназията и г-н Петър Малинов, регионален координатор за югоизточна България на ЦМЕДТ "Амалипе" по повод инциирането на клубове "Фолклор на етносите" за учебнта 2015-2016 година.