Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП

На 26.11.2015 година в ПГТО "Д.Желязков" се отбеляза Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП с презентация и дискусия по темата, като се акцентира върху важността и необходимостта от внимание, толерантност и съобразена скорост на пътя.