Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Визита на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе

Една спонтанна инициатива може да отвори нови хоризонти като мироглед, светоусещане, професионални интереси…
В края на учебната 2014/2015 година една визита на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен от най-обикновен жест на гостоприемство отвори вратите на двете училища за взаимно сътрудничество във всички аспекти на общочовешката идея чрез другите да опознаеш себе си.