Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“ 2015/2016 учебна година

Ръководството на гимназията обявява конкурс „Млади таланти в модата“ 2015/2016 учебна година

Конкурсът се състои в създаване на идеен проект на тема:
„Човекът от миналото с поглед към бъдещето“
Изисквания към модела:
Ежедневно младежко облекло, съчетаващо в себе си следните компоненти: елементи от фантастиката, научни открития и ретро елементи; преплитане на бъдеще, минало и настояще.