Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Банго Васил

Ученическият съвет при ПГТО „Добри Желязков“ подготви и осъществи програма във връзка с отбелязването и празнуването на Банго Васил.