Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Превантивна дейност срещу агресията

ревантивна дейност срещу агресията, опасностите в интернет, развиване на хранителни разстройства бе осъществена през периода 13 – 21 януари 2016 година в ПТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен.
Госпожа Милка Сярова представител от МКБППМН – гр. Сливен запозна учениците от 9а, 9б, 10б, 11а и 11б класове филмови материали по темите.
Учениците подходиха с интерес и внимание към по-различните часове на класа.