Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Пощальони на Валентинки

Ученици от Ученическият съвет при ПГТО „Добри Желязков“ се превърнаха в пощальони на Валентинки.
На 15.02.2016 година, всеки ученик, преподавател и служител получи Валентинка с любовно послание.
Мислите за любовта бяха различни и многообразни. Всеки с нетърпение се запознаваше с любовното си късметче.