Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

На 30 януари 2013 година /сряда / от 17.15 часа ще се проведе родителска среща в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен