Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“

Национална среща на директори по проект „всеки ученик ще бъде отличник“ към ЦМЕДТ „Амалипе“ – 12-13 февруари – гр. София.

От 11 до 13 февруари 2016 година в гр. София се проведе среща на директори на училища от цялата страна, които са част от мрежата на Център „Амалипе“ в рамките на програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ подкрепена от Тръста за социална алтернатива.
Форумът имаше за цел да дискутира идеи и формулира конкретни предложения за по-нататъшното развитие на политиките за образователна интеграция.
Програмата на събитието включваше интензивна работа по групи, където се обсъждаха казуси от училищния живот по елементите от програмата. Ученически парламенти, Родителски клубове, Застрашени ученици и Обменни визити между училищата. Застъпена бе и темата за ранни бракове. Бяха обсъдени и предстоящите конкурси за образователна интеграция по ОП НОИР и ОП РЧР.