Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

143 годишнината от кончината на Апостола на свободата

По случай 143 годишнината от кончината на Апостола на свободата, учениците от ПГТО ,,Добри Желязков'', се запознаха с презентация свързана с делото и идеите на Апостола на свободата. В мултимедийния кабинет ученици, преподаватели и ръководство споделиха почит и уважение към великата личност на Апостола.
Учениците от клуб ,,Млад Възрожденец'' се включиха в общоградските чествания. На площад ,, Васил Левски'', Сливенската общественост и училищната общност почетоха паметната дата.