Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Втората национална среща на клубовете „Млади възрожденци”

Ученици от от клуб „Млади възрожденци” към ПГТО " Добри Желязков"- град Сливен взеха участие във Втората национална среща на клубовете „Млади възрожденци”, която се проведе на 21.02.2016 г. във Военна академия „Георги Раковски”, град София.
Целта на срещата беше свързана с конкретните прояви на клубовете и тяхната инициативност. Приветствия към присъстващите отправиха г-жа Маргарита Попова- вицепрезидент на Република България, ген. майор Тодор Дочев- началник на Военна академия „Георги Раковски”, академик Антон Дончев, г-н Васил Василев, председател на Общобългарския комитет „Васил Левски”