Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

НЕ НА ДРОГАТА И НАРКОТИЦИТЕ

Ученици от Ученическия съвет при ПГТО,,Д. Желязков'' се включиха в общоучилищно шевствие инициирано от Младежки дом гр.Сливен.
Младите хора на града казаха ,,НЕ НА ДРОГАТА И НАРКОТИЦИТЕ''.