Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Състезания по професии

На 21 март 2016 година в ПГТО „Добри Желязков“ се проведоха традиционните за гимназията състезания по професии.
В състезанието „Най-добър млад десенатор“ активно участие взеха учениците от 11 б клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“.
Журито отличи десените на:
Нургюл Исмаилова Салимова
Пламен Димитров Тодоров
Мария Тодорова Момчилова
Пенка Янкова Марийкова
Пламена николаева Минчева

Оспорвана бе и надпреварата в състезанието „Най-добра прическа и грим“ в което участие взеха ученици от 9, 10 и 11 класове, обучавани в курс за „Фризьор“.
Журито отличи най-добре представилите се участници и единодушно присъди:
1 място Иванка Урумова – 11 в клас
Добринка Будакова – 11 в клас

2 място Дияна Динкова – 10 а клас
Лия Стефанова – 9 а клас

3 място Зорка Михайлова 9 а клас
Мария Симеонова – 9 а клас

Спечелилите състезанията ученици получиха грамоти и награди, които официално бяха връчени на празника на гимназията.