Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Честването на 133 годишнината и патронния празник на училището

По случай честването на 133 годишнината и патронния празник на училището, учениците от клуб "Млади възрожденци" при ПГТО "Д.Желязков" поднесоха цветя на паметника на Добри Желязков в центъра на града.