Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Програма за отбелязване на 130 годишнината от създаването на гимназията

Понеделник 18 март 2013 г.
10.30 часа Зала ,,Май’’ – гр. Сливен
Пресконференция – откриване на мероприятията по случай 130 години от създаването на първото професионално и текстилно училище на Балканския полуостров.

11.00 часа Галерия ,,Май’’ – гр. Сливен
Откриване на експозиция, свързана с историята на училището и развитието на текстилната индустрия /Съвместна изява на ПГТО – гр. Сливен и Музея на текстилната индустрия./

Вторник 19 март 2013 г.
14.30 часа
Озеленяване на ПГТО ,,Д.Желязков’’ - Сливен
14.30 часа
Поднасяне на цветя и венци на паметници и плочи на Добри Желязков в града:
- Църква ,,Св.Димитър’’ – гр. Сливен /гробът на Д.Желязков/.
- Къщата на Добри Желязков – Фабрикаджията / комплекс ,,Национал’’ гр. Сливен ,,Великокняжевска’’№ 31 /
- НТС – гр.Сливен / бюст –паметник /

Сряда 20 март 2013 г. – ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен
14.30 часа Провеждане на състезания ,,Най-добър в професията’’.
Ревю-спектакъл на учениците от специалност „Моден дизайн” випуск 2013 година

Четвъртък 21 март 2013 г. ,,Ден на отворените врати’’ в ПГТО „Д. Желязков” гр. Сливен -споделяне на добри практики

8.30 часа Откриване на тържествата в гимназията по случай честването.

9.00 часа Представителна изява на учениците от клуб ,,Моят роден град и край’’
р-л Юлия Илиева
10.30 часа Представителна изява на учениците от клуб ,,Умения за живот’’
р-л Кремена Ганева
11.00 часа Представителна изява на учениците от клуб ,,Искам да знам’’
р-л Тамара Павлова
12.00 часа Представителна изява на учениците от клуб ,,Виртуален пътешественик’’
р-л Валентина Димитрова
13.00 часа Представителна изява на учениците от клуб ,,Бродерия”
р-л инж. Живко Парушев
12.00 часа ПГТО “Д. Желязков” гр.Сливен
Двустранна футболна среща на учениците от клуб ,,Футбол’’
р-л Любомир Душанов с представители на др.училище

Петък 22 март 2013г,,Среща на поколенията’’
10.30 часа Тържествен педагогически съвет - учителска стая на ПГТО – гр. Сливен

17.00 часа Драматичен театър ,,Стефан Киров’’ – гр. Сливен
Тържествен поздравителен концерт с участието на НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел към възпитаници, преподаватели и обществеността на гр.Сливен.