Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Национална програма ,,Без свободен час в училище“

Ученици, включени в Национална програма ,,Без свободен час в училище“, посетиха музей на текстилната индустрия в гр.Сливен.
Младежите и девойките се запознаха с различните текстилни процеси, участваха в демонстрациите и работата на тъкачни станове, плетачни машини, щамповане и др.
Интересът и вниманието им бяха провокирани от различните възможности за реализация, които им предоставя текстилното образование, което изучават.