Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Прием 2016/2017 г. - ,Панорама на образованието"

На 18 и 19 април се проведе традиционната ,,Панорама на образованието", която има за цел да информира и ориентира в правилен образователен избор ученици от 7ми и 8ми клас. ПГТО ,,ДобриЖелязков" гр.Сливен ежегодно участва в изложението.