Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

140 г. от Априлското въстание

По случай отбелязването на 140 г. от Априлското въстание, учениците от клуб „Млади възрожденци“ изработиха информационно табло за събитието