Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Маратон на четенето

ПГТО „Добри Желязков“ се включи в кампания „Походът на книгите“, където Министерството на образованието и науката е партньор.
На 26 април 2016 година бе организиран и проведен „Маратон на четенето“.
Ученическата инициатива се проведе в училищната библиотека с цел насърчаване и повишаване на грамотността.