Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

СВЕТЪЛ ВЕЛИКДЕН

Пролетта дойде, изпълнена с чудеса.
Нека Великден пристигне
пълен с благословия, надежда и вяра в
добротата на хората!
Изживейте радостен Великден!