Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Без свободен час

Ученици от Национална програма ,,Без свободен час '',заедно с г-жа Стоянка Чиликова изготвиха табло по случай най-светлия празник - 24 май. Таблото представя делото на Светите братя Кирил и Методий.