Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ден на ученическото самоуправление

В ПГТО-Сливен бе проведен ,,Ден на ученическото самоуправление".
В края на работния ден впечатленията са ,,Достойни директорки с достойни заместници''.Това е всеобщото мнение от съвместната работа на училищното ръководство с представителите на ученическия съвет.