Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Интервюта с настоящи и бивши директори, учители и възпитаници на училището

По случай 130 годишнината на гимназията всеки понеделник и вторник по „Дарик радио” от 15.40 до 16.20 часа се излъчват интервюта с настоящи и бивши директори, учители и възпитаници на училището
04.02.2013 г. инж. Даниела Караманова – директор ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен
05.02.2013 г. инж. Евгений Беков – бивш директор на ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен
11.02.2013 г. инж. Калина Митева – бивш директор на ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен
18.02.2013 г. инж. Николай Павлов – заместник директор на „Г. Димитров, зам. директор на стопански комплекс „Декотекс” – гр. Сливен
19.02.2013 г. инж. Мануела Павлова – председател на Училищното настоятелство и преподавател по английски език в ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен
25.02.2013 г. Тони Димитрова – директор „Музей на текстилната индустрия” – гр. Сливен
26.02.2013 г. инж. Маргарита Кирова – възпитаник на ПГТО – гл. десенатор на „Съби Димитров”, заместник директор на „С. Димитров” – Сливен, спортна кариера – двойка акробатика – представя България успешно на републикански и европейски състезания.
04.03.2013 г. Тошко Лазаров – възпитаник на ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен – високи постижения в областта на алпинизма
Сашо Тарагошев – възпитаник на ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен, успешен треньор по акробатика
11.03.2013 г. Преподаватели по специални предмети в ПГТО „ Д. Желязков” – гр. Сливен:
инж. Лъчезар Василев
инж. Иван Господинов
инж. Живко Парушев
инж. Стефка Кондева
12.03.2013 г. инж. Димитър Тодоров – мениджър производство фирма „Роже Ван ден Берх”
13.03.2013 г. – Виолета Бъчварова – управител на фирма „Колхида” – гр. Сливен
Златко Вълков – управител на фирма „Роси – Ник” – гр. Сливен
18.03.2013 г. г-н Марин Кавръков – областен управител, председател на Инициативния комитет за отбелязването на 130 годишнината на ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен