Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Книга за 130 годишния юбилей на училището

Едно чудесно начинание събра в зала „Май“ на 13 май 2016 година сливенската общественост.
Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен представи своя книга за 130 годишния юбилей на училището.
Главните действащи лица в реализирането на този проект – Националният музей на текстилната индустрия – Сливен, г-жа Юлия Колева и г-н Марин Кавръков, изложиха накратко концепцията на книгата.
Представянето събра Областна управа, община Сливен, РИО на МОН, представители на бизнеса в Сливен - „Миролио“, „Роже Ван Ден Берхе“, „Колхида“, „Роси Ник“, Частен професионален колеж по мениджмънт и други.
Почетен гост на сбирката бе г-н Топчиев – председател на камарата на производителите на текстил.
Преподаватели и служители на гимназията, свързали голяма част от живота си с училището, получиха екземпляр от пилотното издание на книгата.