Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Незаети бройки по специалности след І етап

ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен обявява незаети бройки по специалности след І етап на класирането за учебната 2016/2017 година.
Специалност „Моден дизайн“ – 3 свободни места;
Специалност „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия – 3 свободни места;
Специалност „Текстилен техник – тъкачно производство“ – 4 свободни места;
Специалност „Текстилен техник – предачно производство“ – 3 свободни места.