Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

Уведомяваме Ви, че на 13 септември /вторник/ 2016 година от 17.00 часа ще се проведе родителска среща при
Дневен ред:
1 Правилника за дейността на училището;
2. Училищния учебен план;
3. Избраните учебници;
4. Възможните фирми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и на родителите;
5. Представители на родителите се излъчват за Обществен съвет – определя се броя на представителите и се избират резервни членове на Обществения съвет
Присъствието е задължително!