Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Нова 2016/2017 учебна година

Честита Нова 2016/2017 учебна година. Да е здрава, успешна и спокойна.
Нека всеки ден от новата учебна година да е мъдър и прекрасен, изпълнен със смисъл и справедливост, със съзидание и красота!
На добър час!

Колективът на ПГТО „Д. Желязков“ - Сливен