Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Семинар "Превенция на рисковото поведение в юношеска възраст"

Десет ученика от ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен преминаха през обучение на тема: „Превенция на рисковото поведение в юношеска възраст“.
Сертификатите от Община Сливен, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, бяха тържествено връчени на учениците от г-жа Здравка Дачева –заместник директор в гимназията.
Младежите и девойките с гордост и чувство на удовлетворение, приеха сертификатите.