Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Родителска среща

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява родителите на учениците от гимназията, че на 15 ноември 2016 година /вторник/ от 17.00 часа ще се проведе родителска среща при дневен ред:
1. Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен.
2. Избор на двама представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен
Присъствието е задължително!